bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2020

 • 1,282,000

  Sản lượng
  ngày 31/3
  (kWh)

 • 200

  Công suất Max
  ngày 31/3
  (MW)

 • 50

  Lưu lượng về hồ
  ngày 01/04 15:00
  (m3/s)

 • 190

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 01/04 15:00
  (m3/s)

 • 59.201

  Mực nước hồ
  ngày 01/04 15:00
  (m)

 • 1.4

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 01/04 15:00
  (m)

Đơn vị liên kết