bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 9,656,000

  Sản lượng
  ngày 15/9
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 15/9
  (MW)

 • 1,540

  Lưu lượng về hồ
  ngày 16/09 23:00
  (m3/s)

 • 860

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 16/09 23:00
  (m3/s)

 • 60.936

  Mực nước hồ
  ngày 16/09 23:00
  (m)

 • 4.8

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 16/09 23:00
  (m)

Đơn vị liên kết