GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Thăm hỏi, động viên CB CNVCLĐ tích cực sửa chữa tổ máy số 1

Ngày 7/5/2018, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cũng thăm hỏi, động viên CBCNV tích cực làm việc và chỉ đạo, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình sữa chữa tổ máy. Đây cũng là hoạt động đích thực của tập thể CB CNVCLĐ Công ty Thủy điện Trị An hưởng ứng tháng công nhân năm 2018.

Trước đó, lúc 0h00 ngày 28/3/2018, tổ máy số 1 được tách khỏi hệ thống điện để sửa chữa, kết hợp thực hiện dự án nâng cấp hệ thống tự động-đo lường-bảo vệ khối tổ máy Nhà máy. Để đảm bảo tiến độ sửa chữa tổ máy số 1, các đơn vị đã phối hợp lập kế hoạch cụ thể và chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị cần thiết để thực hiện công việc sửa chữa tổ máy.

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An thăm hỏi động viên tập thể CB CNVCLĐ sửa chữa tổ máy số 1

Toàn bộ tập thể CB CNVCLĐ của Công ty sẽ ra sức phấn đấu thi đua trong công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị với chất lượng tốt nhất, tiết kiệm và hoàn thành vượt tiến độ./.

 

  • 11/05/2018 01:35