THỦY ĐIỆN TRỊ AN Tổ chức diễn tập Phương án chữa cháy máy biến áp T1

Thực hiện kế hoạch số 21/KH-TĐTA ngày 02/01/2018 của Công ty Thủy điện Trị An về việc thực hiện công tác PCCN năm 2018; Phương án diễn tập chữa cháy MBA T1 số 669/PA-TĐTA ngày 18/4/2018.

Hôm nay ngày 3/5/2018, Công ty Thủy điện Trị An đã tổ chức diễn tập Phương án chữa cháy máy biến áp T1. Đến dự có đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PC&CC số 4, Phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai.

Công ty Thủy điện Trị An tổ chức diễn tập Phương án chữa cháy

Trong những năm qua, công tác tổ chức huấn luyện, diễn tập của lực lượng PCCC và CNCH tại cơ sở được tăng cường; lực lượng và phương tiện PCCC tại chỗ của Công ty luôn được đặc biệt chú trọng. Do đó, trong quá trình vận hành sản xuất, công tác ngăn ngừa, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng CBCNV luôn được lãnh đạo Công ty coi trọng, bảo đảm an toàn cho hoạt động vận hành sản xuất của Công ty.

 

Đồng chí Trương Văn Tuấn _ Phó trưởng phòng hướng dẫn về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát biểu tại buổi diễn tập

Kết thúc buổi diễn tập đồng chí Trương Văn Tuấn – Phó trưởng phòng hướng dẫn về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát biểu, đánh giá, rút kinh nghiệm buổi diễn tập, khả năng phối hợp chữa cháy, CNCH của các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản tại cơ sở. Từ đó rút ra những kinh nghiệm, kịp thời khắc phục thiếu sót, hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để áp dụng vào thực tiễn./.

Một số hình ảnh

 

 

  • 11/05/2018 01:27