Thủy Điện Trị An - Xả tràn điều tiết hồ chứa

Thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, ban hành theo quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24/3/2016 của Thủ tướng Chính Phủ, Công ty Thuỷ điện Trị An bắt đầu xả tràn điều tiết hồ chứa lúc 08 giờ 03 phút, ngày 27/8/2018, với lưu lượng qua tràn 150m3/s.

 

Thuỷ điện Trị An bắt đầu xả nước điều tiết, lưu lượng qua tràn 150m3/s

Trước khi xả nước điều tiết hồ chứa, Công ty đã thông báo bằng văn bản và điện thoại đầy đủ đến các cơ quan PCLB địa phương trên địa bàn vùng hạ du đập và các Ban, Ngành có liên quan theo đúng Quy định.

Thông tin hồ chứa trước khi xả tràn:

  • Mực nước thượng lưu: 61,030m

  • Lưu lượng về hồ: 1200 m3/s

  • Lưu lượng chạy máy: 830 m3/s                                                                                     

Một số hình ảnh xả tràn:

  • 29/08/2018 11:46
  • Trần Quang