Giới thiệu Công ty Thủy điện Trị An

 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0612217939 – 0612217929; Fax: 0613861257

 

Công ty Thủy điện Trị An, trước đây là Nhà máy Thủy điện Trị An được thành lập 02/12/1987. Tổ máy đầu tiên vận hành chính thức vào tháng 04/1988 và tổ máy cuối cùng vào vận hành tháng 9 năm 1989. Công ty Thủy điện Trị An trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh 65 km (đường bộ) về phía đông bắc. Công suất thiết kế: 400MW, 4 tổ máy, sản lượng điện thiết kế trung bình hàng năm: 1,76 tỷ kWh điện.

Chức năng nhiệm vụ của Công ty Thủy điện Trị An: Thực hiện việc quản lý, vận hành, sản xuất điện; Sửa chữa bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp các thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất điện, các thiết bị phụ trợ và các công trình thủy công, kiến trúc.

Từ ngày thành lập Nhà máy (02/12/1987) đến nay, lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân và Lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An đã không ngừng nâng cao trình độ, tìm tòi, nghiên cứu để làm chủ các thiết bị công nghệ mới trong Công ty. Đến nay, Công ty đã được Ngành, Bộ, Chính phủ và Nhà nuớc tặng cờ, huân chương và nhiều bằng khen cao quý:

 1995: - Huân chương Lao động hạng ba, Nghị quyết số 458 ngày 19/5/1995, ‘‘Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

1997: - Huân chương Lao động hạng nhất, Quyết định số 1392/QĐ-KT-CTN ngày 23/9/1997, ‘‘Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

1998: - Bằng khen Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Quyết định số 62/ĐVN-VP ngày 15/01/1999, ‘‘Đã có thành tích trong công tác sửa chữa lớn năm 1998”.

1999: - Cờ Thi đua xuất sắc Bộ Công Nghiệp, ‘‘Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 1999”.

          - Bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh, ‘‘Đã có thành tích trong phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

2000: - Cờ thi đua xuất sắc Bộ Công Nghiệp, Quyết định số 66/EVN-VP ngày 08/01/2001, ‘‘Đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2000”.

2001: - Bằng khen của EVN, Quyết định số 1125/EVN-VP ngày 27/5/2001, “Đã đạt giải cao trong hội thi ATVSV giỏi EVN lần 2”.

          - Bằng khen EVN, Quyết định số 2867/EVN-VP ngày 26/11/2001, “Đã có nhiều thành tích trong công tác PCCN năm 1996 – 2000”. 

 - Cờ thi đua xuất sắc Bộ Công Nghiệp, Quyết định số 75/QĐ-VP ngày 07/01/2002, ‘‘Đã có thành tích thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2001”.

2002:          - Bằng khen EVN, Quyết định số 1298/QĐ-EVN-VP ngày 02/5/2002, ‘‘Đã có thành tích trong công tác quản lý kỹ thuật năm 2001”.

          - Bằng khen EVN, Quyết định số 1665/EVN-QĐ-VP ngày 03/6/2002, ‘‘Đã có thành tích khắc phục độ đảo trục tổ máy 4”.

2003: - Bằng khen EVN, Quyết định số 80/EVN-TĐKT ngày 03/6/2003, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002”.

2004: - Bằng khen EVN, Quyết định số 2058/EVN-TĐKT ngày 20/7/2005, ‘‘Đã có thành tích trong quản lý kỹ thuật năm 2004”.

          - Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 998/QĐ-UBT ngày 09/3/2005, ‘‘Đã có thành tích trong phong trào ATVS- Phòng chống cháy nổ”.

2005: - Bằng khen của Chính phủ, Quyết định số 1164-QĐ-TTg ngày 06/9/2006, “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội”.

          - Cờ Thi xuất sắc của Chính Phủ, Quyết định số 16/QĐ-TTg, ngày 05/1/2006, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2005 của ngành Điện lực Việt Nam”.

2006:- Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 501/QĐ-UBT ngày 06/3/2007, “Đã có nhiều thành tích trong công tác BHLĐ”.

          - Cờ thi đua xuất sắc EVN, Quyết định số 250/QĐ-TĐTT ngày 29/12/2006, “Đã có nhiều thành tích trong công sản xuất năm 2006”.

2007: - Huân chương Độc lập hạng Ba, Quyết định số 1306/2007/QĐ-CTN ngày 08/11/2007, “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

          - Bằng khen EVN, Quyết định số  1017/QĐ-EVN ngày 12/6/2008, “Đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý kỹ thuật giai đoạn 2005-2007”

          - Cờ thi đua xuất sắc EVN, Quyết định số 2802/QĐ-EVN-TĐKT, ngày 19/12/2007, Đã ‘Đã có nhiều thành tích “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2007”.

2008: - Cờ Thi đua Xuất sắc của EVN, Quyết định số 1748/QĐ-EVN ngày 31/12/2008, “Đã có nhiều thành tích xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2008.

          - Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu Toàn quốc của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Quyết định số 271/QĐ-LĐTBXH ngày 06/3/2009, vì đã thực hiện xuất sắc công tác BHLĐ, ATLĐ”.

          - Bằng khen của Đảng ủy khối DNTW (2006-2008), Quyết định số 138-QĐ/ĐUK ngày 6/3/2009, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2008”.

2009: - Bằng khen của Bộ Công Thương, Quyết định số 0155/QĐ-BCT ngày 11/01/2010, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thực hiện vượt mức KH, SX, KD và các nhiệm vụ công tác khác năm 2009”.

          -  Bằng khen và Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu PCCC ngành Công thương của Bộ Công Thương, Quyết định số 6342/QĐ-BCT ngày 17/12/2009, “Doanh nghiệp tiêu biểu về PCCC năm 2009”.

          - Giấy khen của Đảng ủy EVN, Quyết định số 117-QĐ/ĐU ngày 25/01/2010, “Đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2009”.

2010: - Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Quyết định số 2752/QĐ-BQP ngày 2/8/2010, ‘‘Đã có thành tích xuất sắc 5 năm (2004-2009) thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP về công tác Quốc phòng”.

          - Bằng khen của EVN, Quyết định số 1135/QĐ-EVN ngày 31/12/2010, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2010”.

          - Bằng khen của EVN, Quyết định số 1008/QĐ-EVN ngày 08/10/2010, “Đã có thành tích đóng góp trong công tác giáo dục Quốc phòng giai đoạn 2001 -  2010”.

          - Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 1342/QĐ-EVN ngày 31/12/2010, “Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010”.

          - Cờ của Đảng ủy khối DNTW (2006-2010), Quyết định số 209-QĐ/ĐUK ngày 18/3/2011.

2011: - Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 1774/QĐ-UBT ngày 14/7/2011, ‘‘Đã có thành tích thực hiện 10 năm luật PCCC”.

          - Giấy khen Công An Tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 3181/QĐ-UBT ngày 12/8/2011, “Đạt thành tích xuất sắc thực hiện 10 năm luật PCCC”

           - Cờ Thi đua Xuất sắc của EVN, Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 30/12/2011, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2011”.

          - Tập thể lao động xuất sắc, Quyết định số 1231/QĐ-EVN ngày 21/12/2011.

          - Bằng khen Bộ Công Thương, Quyết định số 12540/QĐ-BCT Ngày 14/5/2012, ‘‘Đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB&TKCN năm 2011”

2012: - Bằng khen Bộ Công Thương, Quyết định số 2937/QĐ-BCT ngày 08/5/2013, “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB&TKCN năm 2012”.

- Bằng khen EVN, Quyết định số 1309/QĐ-EVN, ngày 18/12/2012, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012”.

- Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 1312/QĐ-EVN ngày 28/12/2012,  “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012”.

2013: - Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 25/2/2014, “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

          - Tập thể Lao động Xuất sắc, Quyết định số 1071/QĐ-EVN ngày 25/12/2013, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

          - Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số  1535/QĐ-UBT ngày 21/7/2014, “Đã có thành tích xuất sắc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013”.

2014: - Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 1180/QĐ-EVN ngày 26/12/2014, đã ‘‘Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014”.

          - Bằng khen Bộ Công Thương, Quyết định số 12026/QĐ-BCT ngày 30/12/2014, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014”.

2015: - Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 1342/QĐ-EVN ngày 31/12/2015, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015”.

          - Bằng khen Bộ Công Thương, Quyết định số 8821/QĐ ngày 20/8/2015, “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng giai đoạn từ 2010-2015”.

          - Bằng khen Bộ Công Thương, Quyết định số 14294/QĐ ngày 25/12/2015, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015”.

2016: - Bằng khen EVN, Quyết định số 388/QĐ-EVN ngày 25/4/2016, “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí năm 2015”.

         - Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 174/QĐ-CSPCCC-CT ngày 19/4/2016, “Đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân PCCC năm 2015”.

  • 27/10/2016 02:00