CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN-Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

gày 28/8/2018, Công ty Thủy điện Trị An tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho hơn 150 CBCNV của Công ty Thủy điện Trị An và Trung tâm dịch vụ sửa chữa tại Công ty Thủy điện Trị An.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tại buổi tuyên truyền, toàn thể CBCNV được nghe báo cáo viên của Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai phổ biến khái quát một số quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đến toàn thể CBCNV nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo viên phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng tại Hội Nghị
Để tuyên truyền sâu rộng công tác Phòng, chống tham nhũng đến toàn thể CBCNV của Công ty, các đồng chí Bí thư các Chi bộ, Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể phải chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả./.                                                                                                         
Một số Hình Ảnh tại Hội Nghị:

  • 04/09/2019 02:57
  • Trần Quang