3 tháng đầu năm EVNGENCO 1 sản xuất hơn 5,1 tỷ kWh

Trong 3 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) là 5,182 tỷ kWh, vượt 7% so với kế hoạch năm, vượt 24% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất được 2,974 tỷ kWh, các công ty cổ phần và liên kết đã sản xuất được 2,207 tỷ kWh.

Để đạt kết quả trên, EVNGENCO1 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.

Trong lĩnh vực sản xuất thủy điện, từ cuối năm 2015, hầu hết mực nước tại các hồ chứa thủy điện thuộc Tổng công ty đều thấp hơn nhiều so với mực nước dâng bình thường. Lượng nước về các hồ chứa trong quý I/2016 đạt thấp, quy ra điện giảm hơn 440 triệu kWh so với năm 2015. Đồng thời, các nhà máy thủy điện cũng được huy động để đảm bảo cấp nước cho hạ du.

Các tổ máy nhiệt điện của Tổng công ty đã vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng được huy động cao trong các tháng đầu năm. Riêng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, trong 3 tháng đã phát gần 670 triệu kWh, vượt hơn 157 triệu kWh so với kế hoạch đặt ra (512 triệu kWh).

Trong quý II/2016, Tổng công ty đặt kế hoạch phát đạt 5,943 tỷ kWh, chú trọng thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện cho miền Nam.

Để đáp ứng yêu cầu vận hành cao các nhà máy nhiệt điện, EVNGENCO 1 cho biết sẽ tập trung thực hiện các giải pháp cung ứng đủ than cho các tổ máy nhiệt điện, nâng cao tính sẵn sàng của các tổ máy. Ngay trong tháng 4, Tổng công ty sẽ triển khai công tác nạo vét khu vực luồng riêng, khu nước trước bến và vũng quay tàu của Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Duyên Hải; triển khai thực hiện gói thầu nâng công suất cảng thêm 3.000 tấn/ngày...

Đồng thời, để phát triển các dự án năng lượng tái tạo, trong quý 2, Tổng công ty sẽ tiến hành lập các thủ tục đăng ký đầu tư các dự án điện gió và điện mặt trời tại các tỉnh Trà Vinh và Bến Tre, đầu tư các dự án điện mặt trời trên mặt các hồ chứa thủy điện của Tổng công ty...

 

  • 19/04/2016 03:56
  • M.Hạnh