Công ty Thủy điện Trị An hướng tới kỷ niệm 05 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

Thực hiện Kế hoạch 2216/KH-EVN ngày 04/5/2023 của EVN, Kế hoạch số 844/KH-TĐTA ngày 18/5/2023 của Công ty Thủy điện Trị An về việc hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 05 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (29/9/2018 - 29/9/2023).

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tiến trình đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhân kỷ niệm 05 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban), Công ty Thủy điện Trị An đã có nhiều hoạt động truyền thông có ý nghĩa, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, về thành tựu của Ủy ban thông qua các ấn phẩm tuyên truyền theo định hướng của EVN, trên các phương tiện thông tin tại đơn vị, tuyên truyền qua nhiều hình thức như: đăng Kế hoạch lên website nội bộ, phổ biến Kế hoạch trên Digital Office…, các hoạt động phổ biến tại các cuộc họp, sinh hoạt Chi bộ của các đơn vị, nhằm mục đích góp phần tuyên truyền, giới thiệu về vị trí, vai trò của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và những thành tích đã đạt được trong 05 năm vừa qua.

Công ty Thủy điện Trị An (đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) một trong những đơn vị được Ủy ban Quản lý vốn quản lý

Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác truyền thông để CBCNV, người quản lý, người lao động và người thân của họ hiểu hơn về ý nghĩa của việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại Phân xưởng Vận hành đơn vị chủ lực thực hiện công tác sản xuất điện tại Công ty, phía trước Phòng điều điều khiển Trung tâm được cho chạy bảng chữ trên màn với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (29/9/2019 - 29/9/2023)”.

Trước Phòng điều điều khiển Trung tâm được chạy chữ để phục vụ tuyên truyền 05 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Ngoài ra, Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An đã tổ chức giải chạy Online chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ ngày 20/8/2023 đến ngày 31/8/2023. Giải chạy này đã thu hút được nhiều CBCNV, người lao động trong Công ty nhiệt tình tham gia với thông điệp “mỗi bước chạy, một tấm lòng” trước đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã kêu gọi toàn thể CBCNV, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia.

Các hoạt động tuyên truyền theo định hướng của EVN đã đảm bảo được yêu cầu thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức; tạo động lực thúc đẩy thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị./. 

                                                                                                               Bài viết: Nguyễn Hoàng Dũng

                                  Hình ảnh: Lê Thị Ái Vân          

  • 13/09/2023 03:28