Công ty Thủy điện Trị An long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023

Chiều ngày 20/4, Công ty Thủy điện Trị An và Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An đã long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023. Giám đốc Công ty ông Võ Tấn Nhẫn và Chủ tịch Công đoàn Công ty ông Nguyễn Giới đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị Người lao động Công ty Thủy điện Trị An năm 2023

Đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động Công ty Thủy điện Trị An năm 2023

Thành phần tham dự hội nghị có Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đồng chí: Uông Quang Huy – UV BTV – PCT Công đoàn EVN; Đồng chí: Nguyễn Văn Phương – Chánh VP Công đoàn EVN; Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Mai – Chuyên viên Ban TC Công đoàn EVN. Cùng hơn 100 Công đoàn viên HPC TRIAN.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022 phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tổng kết kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ của đơn vị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đánh giá tổng quát những thuận lợi, khó khăn của đơn vị và đưa ra các kế hoạch, giải pháp, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị Người lao động cấp phòng/phân xưởng và các kiến nghị của người lao động năm 2022; Hội nghị đã rà soát các kiến nghị của người lao động cấp phòng/phân xưởng về tổ chức thực hiện các nội quy, quy định của Công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, Nội quy lao động của EVN, Thỏa ước Lao động Tập thể của EVN năm 2023; Các ý kiến tham luận, đề xuất của các đơn vị trong Công ty về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV đáp ứng yêu cầu vận hành tổ máy, công tác vận hành, giải pháp nâng cao hiệu quả về thực hiện Quy chế Dân chủ Cơ sở ở tại nơi làm việc.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp – TP KHVT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022

Hội nghị biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội quy, quy định của Công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023 và bầu đoàn đại biểu đủ năng lực, phẩm chất, trách nhiệm theo đúng chỉ tiêu được phân bổ dự Hội nghị Người lao động năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gồm 05 đại biểu có số phiếu cao nhất trong số 06 đại biểu được đề cử.

Đồng chí: Uông Quang Huy – UV BTV – PCT Công đoàn EVN phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam

Qua một buổi làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc và dân chủ. Hội nghị Người lao động năm 2023 của Công ty Thủy điện Trị An đã thành công tốt đẹp./.

                                                                              Bài và ảnh: Phan Văn Nhu

  • 21/04/2023 03:21

Các Tin khác