Công ty Thủy điện Trị An phối hợp tổ chức đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Ngày 18/4, tại Phòng họp số 1 Công ty Thủy điện Trị An (HPC TRỊ AN) đã tổ chức đánh giá chứng nhận lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thời gian đánh giá 01 ngày. Đơn vị thực hiện đánh giá và chứng nhận lại là Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - Quacert.

Nhằm giúp Công ty Thủy điện Trị An (Công ty) nâng cao năng lực kiểm soát, tuân thủ chuẩn mực các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, yêu cầu của EVN, yêu cầu của pháp luật…, giúp Công ty liên tục cải tiến và tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc tế; thực hiện kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO năm 2023, Công ty đã phối hợp với Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – Quacert tổ chức thực hiện đánh giá chứng nhận lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (hồ sơ mang mã số HT 010.23.25) vào ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Theo chương trình, nội dung chi tiết, Quacert sẽ làm việc với lãnh đạo và đại diện các bộ phận trong phiên họp khai mạc, sau đó tiến hành đánh giá các phòng/phân xưởng theo 02 nhóm A và B. 

Ông Nguyễn Hữu Khánh Ngọc – Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo giới thiệu các thành viên tham dự cuộc họp khai mạc buổi đánh giá

Việc đánh giá được thực hiện tại các phòng/phân xưởng trong Công ty theo phương pháp: phỏng vấn, quan sát, đối chiếu, lựa chọn mẫu ngẫu nhiên các tài liệu - hồ sơ tại các đơn vị liên quan trong Hệ thống quản lý chất lượng; mục tiêu tái đánh giá lần này nhằm xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng; đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ; đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và xác định các cơ hội cải tiến làm cơ sở cho việc kiến nghị chứng nhận lại.

Ông Nguyễn Quế Sơn – Trưởng đoàn đánh giá giới thiệu thành phần đoàn đánh giá và trao đổi về chương trình, nội dung đánh giá chi tiết tại buổi đánh giá    

Sau một ngày thực hiện đánh giá tại các phòng/phân xưởng trong Công ty, các Chuyên gia đã không phát hiện điểm không phù hợp loại 1 (loại nặng), có phát hiện 03 điểm không phù hợp loại 2 (loại nhẹ) và chỉ dẫn được những điểm lưu ý để Công ty cần có hành động khắc phục và hoàn thiện cho Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Tuy nhiên tại đợt đánh giá này các Chuyên gia cũng đánh giá cao năng lực kiểm soát, tuân thủ các quy định của pháp luật, các yêu cầu của hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn, các đơn vị đã đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn như: Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu, hệ thống chính sách chất lượng, quy trình/quy định về hệ thống quản lý chất lượng.

Tại phiên họp kết thúc đánh giá Ông Nguyễn Quế Sơn - Trưởng đoàn đánh giá nhận xét: “Công ty Thủy điện Trị An là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam với một nền tảng quản lý chất lượng mạnh, ngày càng phát triển; lãnh đạo và đại diện các đơn vị đã có sự quan tâm và nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Hệ thống quản lý chất lượng, việc đánh giá chứng nhận lại Hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty nhằm nâng cao năng lực kiểm soát, tuân thủ chuẩn mực các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các yêu cầu của EVN… phát hiện được những điểm không phù hợp, điểm lưu ý trong quản lý là thật sự cần thiết. Điều này sẽ giúp cho công tác kiểm soát một hệ thống với rất nhiều thành phần khác nhau cũng như tổng thể hệ thống một cách kịp thời. 

Ngoài ra, Ông cũng chia sẻ thêm về tầm quan trọng của việc đánh giá nhằm kiểm soát, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty, ông cũng đưa ra mốc thời gian để các đơn vị thực hiện khắc phục những điểm không phù hợp đã được các Chuyên gia nêu ra trong quá trình đánh giá, trước ngày Giấy Chứng nhận cũ hết hiệu lực”.

Cũng tại phiên họp kết thúc ông Nguyễn Hữu Khánh Ngọc – Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo, cảm ơn rất nhiều Đoàn đánh giá đã công tâm, vô tư trong việc kiểm tra hồ sơ – tài liệu của các đơn vị cung cấp, đã phát hiện những điểm không phù hơp, điểm lưu ý của hồ sơ – tài liệu mà đơn vị cần khắc phục, cải tiến; Đây cũng là dịp để cho  lãnh đạo, đại diện các phòng/phân xưởng cũng như các thành viên trong Ban Chỉ đạo ISO Công ty học hỏi thêm nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm đánh giá để thực hiện cho những lần đánh giá nội bộ các năm sau của Công ty chuyên sâu hơn và chất lượng hơn./.

                                                                                                                     Bài viết: Nguyễn Hoàng Dũng

 

  • 19/04/2023 01:52