Công ty thủy điện Trị An hội nghị người lao động năm 2019

Ngày 7/6/2019, Công ty Thủy điện Trị An đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019. Về dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Hùng – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN; đồng chí Võ Tấn Nhẫn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Giới - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty và hơn 80 đại biểu đại diện cho 163 công nhân viên chức của các Phòng và Phân xưởng trong Công ty.Đ/c Võ Tấn Nhẫn_ Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019


Hội nghị đã nghe Giám đốc Công ty thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị cũng đã được nghe Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động; thỏa ước lao động tập thể; nội quy lao động và Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, cùng một số ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu tham dự Hội nghị để tập trung phân tích và làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất và những kết quả đã đạt được so với mục tiêu mà Nghị quyết đã đặt ra.
Hội nghị cũng đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết với những mục tiêu quan trọng nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao năm 2019. Cam kết thực hiện tốt các quy chế, quy định nội bộ đã được thông qua, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, xây dựng Công ty Thủy điện Trị An ngày càng phát triển bền vững.Đ/c Đỗ Đức Hùng_Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hùng nhấn mạnh: Tập thể CBCNV Công ty Thủy điện Trị An luôn giữ vững đoàn kết nội bộ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao năm 2019, hoàn thành chương trình tái cơ cấu của Tập đoàn; đồng thời thực hành tiết kiệm tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp và nâng tầm thương hiệu của Tập đoàn điện lực Việt Nam.
Qua Hội nghị này, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2019, với mục tiêu chung: “Giữ vững và tăng cường đoàn kết nội bộ; sản xuất hiệu quả, an toàn tuyệt đối; sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; không có tai nạn lao động, không có cháy nổ, không để sự cố chủ quan; thực hiên tốt nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường nghiên cứu và tiếp cận khoa học công nghệ mới thông qua dự án đầu tư xây dựng “Nâng cấp hệ thống Tự động - Đo lường - Điều khiển - Bảo vệ các tổ máy của Nhà máy Thủy điện Trị An”./.

  • 12/06/2019 08:40