Hoàn thành công tác lặn kiểm tra, vớt rác năm 2023 Nhà máy Thủy điện Trị An, đảm bảo tiến độ kế hoạch đăng ký

Vào lúc 19 giờ 50 phút ngày 04/6/2023, các Tổ máy H1, H2, H3, H4 Nhà máy Thủy điện Trị An đã được hòa lưới trở lại sau gần 20 giờ tách lưới khỏi hệ thống điện, để thực hiện chương trình lặn kiểm tra năm 2023, kết hợp các công việc liên quan dừng máy đảm bảo tiến độ kế hoạch đăng ký Ao phê duyệt.

Thực hiện theo hợp đồng số 756/HĐ-TĐTA-TL ngày 09/5/2023 ký kết giữa Công ty Thủy điện Trị An với Công ty TNHH Dịch vụ Lặn và Thi công Thiện Lâm, về thực hiện gói thầu: Lặn vớt rác năm 2023.

Từ 6 giờ 00 phút ngày 04/6/2023 đến 13 giờ 00 phút ngày 05/6/2023 theo kế hoạch của Nhà thầu - Công ty TNHH Dịch vụ Lặn và Thi công Thiện Lâm, đã tiến hành tập kết vật tư máy móc thiết bị và nhân lực để thi công gói thầu với nội dung:

  1. Lặn quay phim, kiểm tra phần công trình ngầm bên trong khu vực từ lưới chắn rác đến khe phai cửa van sửa chữa sự cố 4 tổ máy;
  2. Kiểm tra vớt toàn bộ cây rác tồn đọng sát lưới chắn rác và phía bên ngoài lưới chắn rác của tổ máy H1, H2.
  3. Kiểm tra vớt toàn bộ cây rác tồn đọng sát lưới chắn rác và phía bên ngoài lưới chắn rác của tổ máy H3, H4.
  4. Lặn quay phim, kiểm tra ghi nhận bằng hình ảnh chân mái đập bên trái từ IIK0 đến IIK1.

             Nhà thầu tập kết vật tư máy móc thiết bị và nhân lực để thi công gói thầu

 

Với khối lượng công việc rất lớn, các đơn vi trong Công ty đã phối hợp cùng Nhà thầu thực hiện công việc an toàn tuyệt đối, đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng, tiến độ.

Kết hợp với công tác này, các đơn vị cũng kết thực hiện công việc liên quan dừng máy để khắc phục các khuyết tật, tồn đọng của thiết bị phụ liên quan như: xúc rửa, vệ sinh hệ thống nước làm mát ổ đỡ H3; thay chổi than H3; vệ sinh vành góp chổi than H1; vệ sinh bộ làm mát ổ hướng máy phát H1; di dời LCU8; sửa đổi cập nhật chương trình khởi động đen…

 

 

                      Máy móc thiết bị dùng đang tiếp cận hiện trường để thực hiện công việc

 

Kết quả kiểm tra cho thấy rác cây gỗ, dăm gỗ đã được trục vớt hết trên toàn bộ khu vực từ lưới chắn rác đến khe phai cửa van sửa chữa sự cố 4 tổ máy và cửa nhận nước, dăm gỗ, cây rác khu vực đã được vệ sinh dọn dẹp hết.

                Cây và dăm gỗ khu vực kênh dẫn được trục vớt tại hiện trường 

Chương trình lặn kiểm tra, vớt rác năm 2023 kết hợp các công việc liên quan dừng máy để trục vớt cây, dăm gỗ khu vực kênh dẫn vào bể áp lực Nhà máy Thuỷ điện Trị An, đã thực hiện đúng theo quy trình vận hành và bảo trì các hạng mục công trình thuỷ công, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công, làm hạn chế tổn thất cột nước trước cửa nhận nước, đảm bảo an toàn cho phát điện./.

                                                                                           Bài: Nguyễn Hoàng Dũng

                                                                                       Ảnh: Đỗ Nguyễn Đức Trường

  • 09/06/2023 03:26