Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn Cty TĐTA

Hôm nay, ngày 28/01/2021Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An đã tổ chức Hội nghị  kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn Công ty Thủy điện Trị An nhiệm kỳ 2017-2022, tham dự Hội nghị có các đồng chí UVBCH Công đoàn, Công đoàn các bộ phận và tổ công đoàn trực thuộc, các tổ trưởng công đoàn của các tổ sản xuất.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An
Hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và kết quả hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ 2017-2022 về những thuận lợi, khó khăn, tình hình đoàn viên, người lao động, …
Trong năm 2020, Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam giao và nhiều năm liền được Công đoàn điện lực Việt Nam công nhận đơn vị đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh.


Đồng chí Nguyễn Giới, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Giới, Chủ tịch công đoàn Công ty Thủy điện Trị An nhấn mạnh: Ngoài những thuận lợi cơ bản là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng như của Đảng bộ và Ban Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính của Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An là công tác sản xuất, công tác Công đoàn, bảo vệ quyền lợi người lao động và tham gia các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội như những thời gian trước kia, trong năm 2020, hoạt động của Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An đã phải chịu ảnh hưởng rất lớn do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất cũng như hoạt động Công đoàn của Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An trong năm 2020 và cũng sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ trong năm 2021.
Trong năm 2021 cũng như giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Công đoàn Công ty sẽ phối hợp với chuyên môn để tập trung chuẩn bị và thực hiện tốt công tác sản xuất, sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng, bảo đảm vận hành an toàn các tổ máy và công trình thủy công; với các nội dung công việc chính như sau:
- Tham gia cùng với chuyên môn thực hiện tốt công tác sản xuất.
- Tham gia cùng với chuyên môn thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.
- Tham gia cùng với chuyên môn chuẩn bị tốt cho Hội nghị NLĐ hàng năm;
- Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc thiếu niên nhi đồng.
Phối hợp tốt với Công đoàn cơ sở thành viên EVNPSC Trị An trong mọi mặt hoạt động.
Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các yêu cầu về phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 và sẵn sàng cho phương án làm việc từ xa để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất trong trường hợp dịch bệnh phát sinh và có yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền.
Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt chủ đề năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn là chuyển đổi số.
- Tiếp tục tuyên truyền và vận động thực hiện tốt các hoạt động học tập tấm gương đạo đức- phong cách Hồ Chí Minh./.
 

  • 28/01/2021 03:09
  • Trần Quang