Hội nghị tuyên truyền phổ biến Bộ Luật lao động

Hôm nay, ngày 31/3/2021, tại Công ty Thủy điện Trị An tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật doanh nghiệp và các Văn bản Luật liên quan cho hơn 150 CBCNV của Công ty Thủy điện Trị An và Trung tâm dịch vụ sửa chữa tại Công ty Thủy điện Trị An.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật doanh nghiệp và các Văn bản Luật liên quan.


     Tại buổi tuyên truyền, toàn thể CBCNV được nghe Báo cáo viên của Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai phổ biến khái quát một số quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các Văn bản Luật liên quan đến toàn thể CBCNV của Công ty Thủy điện Trị An và Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN tại Công ty Thủy điện Trị An nhằm thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách chính sách tiền lương, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh và kiến tạo khung pháp luật về lao động nhằm phát triển đồng bộ, liên thông thị trường lao động, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
     Qua buổi tuyên truyền, báo cáo viên trực tiếp đối thoại, trình bày những vấn đề chưa rõ hoặc còn vướng mắc, đồng thời giải thích rõ và hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến Bộ luật Lao động đến người lao động.

Báo cáo viên phổ biến tại Bộ Luật lao động và các Văn bản Luật liên quan.

    Thông qua Hội nghị tuyên truyền lần này, đã giúp cho người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển; nâng cao trách nhiệm tìm hiểu pháp luật, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và hạn chế tối đa tranh chấp lao động tập thể, đơn thư khiếu nại./.

  • 02/04/2021 02:05
  • Trần Quang