THỦY ĐIỆN TRỊ AN Tổ chức diễn tập Phương án ứng phó nước chảy qua Khe Biến Dạng tòa nhà máy

Ngày 02/7/2019, Công ty Thủy điện Trị An đã tổ chức diễn tập Phương án ứng phó nước chảy qua khe biến dạng tòa Nhà máy. 

Lực lượng ứng phó khẩn trương tổ hợp hệ thống bơm nước chống ngập
Toà nhà máy cấu tạo được chia làm 2 khối, bao gồm khối 04 tổ máy phát điện và khối sàn chuyển tải, sàn lắp ráp. Giữa 2 khối này có một khe biến dạng thẳng đứng từ đáy móng lên mái. Khe biến dạng rộng khoảng 3cm được làm đầy bằng gỗ tẩm nhựa. Để ngăn nước chảy qua khe biến dạng, tại 2 vị trí ở cao trình 8,7m (Trạm KPY1) và cao trình 9,8m (Sàn gian máy) có  đặt tấm đệm bằng cao su rộng khoảng 250mm đặt ngang qua khe biến dạng. Về lý thuyết thì nước không chảy qua khe biến dạng.
Thực tế, khi mực hạ lưu cao hơn cao trình 10m khả năng nước rò qua khe biến dạng là có và cần phải có Phương án ứng phó phù hợp để xử lý kịp thời, không ảnh huởng đến chế độ vận hành của thiết bị các tổ máy.

Lực lượng ứng phó khẩn trương triển khai làm bờ chắn nước
Kết thúc buổi diễn tập Ông. Nguyễn Giới, Phó Giám đốc Công ty đánh giá, rút kinh nghiệm buổi diễn tập, khả năng phối hợp ứng phó xử lý nước chảy qua khe biến dạng tại cao trình 8,7m và cao trình 9,8m. Từ đó rút ra những kinh nghiệm, kịp thời khắc phục thiếu sót, hoàn thiện phương ứng phó để áp dụng vào thực tiễn./.                                                                                                 
Một số hình ảnh 

  • 05/07/2019 02:41
  • Trần Quang