Thông Báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Thủy điện Trị An

Tải về bộ hồ sơ tại đây

 

 

 

  • 24/09/2018 03:55