Thông báo tuyển dụng - Kỹ sư điện, Cơ khí, Thủy lợi-thủy điện 2023

File đính kèm gồm: 1.1. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động

                                 1.2. Mẫu Sơ yếu lý lịch

Link File đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/ Mẫu phiếu tuyển dụng 2023

 

  • 14/02/2023 09:46