Thủy Điện Trị An - Tổ chức Hội Nghị Tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2017 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2018

 

Hôm nay, lúc 9h00 ngày 19/7/2018, Công ty thủy điện Trị An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2017 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đại diện của: Trung tâm PCTT&TKCN Miền Nam, Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Cửu và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Cửu.

Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN  năm 2017 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2018  tại Công ty Thủy điện Trị An

Tại Hội nghị, đại biểu Trung tâm PCTT&TKCN Miền Nam, Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia phát biểu ý kiến đề xuất thực hiện công tác PCTT&TKCN trong năm 2018 như: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hồ đập; Phương án đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ; …  Phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương để xây dựng phương án phòng chống ngập lụt khu vực hạ du và hoàn thành việc xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du theo các tần suất xả lũ.

Công ty Thủy điện Trị An đặc biệt quan tâm, chuẩn bị và thực hiện sớm các phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (Chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) đảm bảo cho công trình vận hành an toàn và ổn định.

Đ/c Nguyễn Giới, Phó Giám đốc Công ty, Chủ trì trì phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Giới, Phó Giám đốc chủ trì Hội Nghị đã thống nhất với các ý kiến đề xuất của các đại biểu. Đồng thời đề ra mục tiêu các tháng tiếp theo năm 2018, công tác PCTT&TKCN của Công ty thường xuyên phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN và đài truyền thanh các địa phương phía hạ du để thông tin kịp thời về tình hình lũ, dự báo lũ và mức xả lũ để Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chủ động chỉ đạo điều hành kịp thời trong mọi tình huống./.                                                                                                                 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

  • 20/07/2018 12:47
  • Trần Quang