Trị An tổng kết năm 2020 - triển khai nhiệm vụ 2021

Hôm nay, ngày 20/01/2021Công ty Thủy điện Trị An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021Về dự và chỉ đạo tại Hội nghị có Đồng chí Ngô Sơn Hải, UVBCH Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đ/c. Ngô Sơn Hải, UVBCH Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam
tham dự và chỉ đạo Hội nghị
Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 19/02/2020 của Đảng ủy EVN về việc tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An đã xây dựng Chương trình hành động số 805-CTr/ĐU ngày 21/4/2020 để đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả quan trọng:
- Sản lượng điện theo kế hoạch 5 năm (2016-2020) được giao là 8 tỷ 274 triệu kWh. Kết quả thực hiện đạt 8 tỷ 675 triệu kWh, bằng 104,85% kế hoạch được giao. Sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 1.735 triệu kWh.
- Các chỉ tiêu về điện dùng để sản xuất điện; hệ số khả dụng của nhà máy; tỉ lệ dừng máy do sự cố; tỉ lệ dừng máy bảo dưỡng đều đạt và tốt hơn chỉ tiêu hiệu quả được giao.
Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, bao gồm cả dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, góp phần chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, Đảng viên và người lao động. Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra.
Tuy nhiên còn những tồn tại, hạn chế sau:
- Năm 2020, Đảng bộ không phát triển được Đảng viên mới dù chỉ tiêu kết nạp cả nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt, do nguồn đối tượng phát triển Đảng viên có xu hướng giảm;
- Sản lượng điện năm 2020 đạt thấp so với công suất thiết kế, do tình hình thủy văn ở lưu vực sông Đồng Nai diễn biến không thuận lợi cho công tác sản xuất điện so với các năm trước liền kề. Tuy nhiên, Công ty luôn đáp ứng phương thức huy động của A0.
Công trình Sửa chữa lớn Hệ thống khí nén không kịp tiến độ hoàn thành trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hợp đồng cung cấp 03 máy nén khí nhập khẩu từ Đức bị chậm tiến độ.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Ngô Sơn Hải, UVBCH Đảng ủy Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh: Phối hợp với Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN đảm bảo công tác sửa chữa thiết bị công nghệ an toàn, tin cậy theo RCM; phối hợp tốt với địa phương trong công tác vận hành, xả lũ an toàn, đúng quy trình, làm tốt công tác truyền thông; cần đánh giá toàn diện các thiết bị công trình để có kế hoạch thay thế, nâng cấp thiết bị công nghệ cho Nhà máy; đảm bảo công tác phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của nhà máy để vận hành nhà máy Thủy điện Trị an mở rộng trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Võ Tấn Nhẫn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn và yêu cầu lãnh đạo các Phòng và Phân xưởng trong Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công đoàn phát động các phong trào thi đua để thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của Tập đoàn “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, cụ thể như sau:
- Vận hành an toàn các tổ máy, đảm bảo phương thức huy động của điều độ A2, A0, đạt kế hoạch sản lượng điện sản xuất, chỉ tiêu điện dùng để sản xuất điện, tỷ lệ dừng máy do sự cố và bảo dưỡng do Tập đoàn giao, đồng thời thực hiện tốt 8 chỉ tiêu quản lý kinh tế kỹ thuật.
Đào tạo, sắp xếp, bố trí lại lao động dôi dư theo đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 của EVN và định mức lao động được phê duyệt hàng năm.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/ĐU ngày 07/01/2021 của Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An về việc “Lãnh đạo thực hiện công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030” nhằm ứng dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành để nâng cao độ tin cậy vận hành nhà máy điện, tối ưu chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động và quản trị doanh nghiệp.
Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng CBCNV, thực hiện tối ưu hóa chi phí theo chủ trương của Tập đoàn.


Đồng chí Giám đốc Công ty phát biểu, kết luận tại Hội nghị
Tập thể CB-CNV Công ty Thủy điện Trị An sẽ thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chủ trương của Tập đoàn về thực hành tiết kiệm và các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả, cũng như thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của Tập đoànthực hiện tốt chủ trương phân định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của Công ty phát điện và Trung tâm dịch vụ sửa chữa trên tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện nhiệm vụ và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CBCNV, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ khác của Tập đoàn giao, đặc biệt phải đảm bảo thực hiện công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, công trình an toàn, đúng tiến độ, hiệu quả và đạt chất lượng tốt nhằm đưa thiết bị, công trình vào vận hành an toàn và đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn cho hệ thống điện Quốc gia./.        

 

  • 28/01/2021 03:00
  • Trần Quang