3 tháng đầu năm EVNGENCO 1 sản xuất hơn 5,1 tỷ kWh

  • 19/04/2016

Trong 3 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) là 5,182 tỷ kWh, vượt 7% so với kế hoạch năm, vượt 24% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất được 2,974 tỷ kWh, các công ty cổ phần và liên kết đã sản xuất được 2,207 tỷ kWh.

Chi tiết...


Xu hướng phát triển điện hạt nhân: Lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ không thay nhiên liệu tại chỗ

  • 10/06/2015

Dưới sự chủ trì của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA,) các nhà khoa học đã nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ không phải thay nhiên liệu tại chỗ. Loại lò này có kết cấu đơn giản và dễ vận hành, hoạt động an toàn và phù hợp với các nước đang phát triển vì đầu tư thấp, trình độ...

Chi tiết...