bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2021

 • 6,217,584

  Sản lượng
  ngày 20/6
  (kWh)

 • 375

  Công suất Max
  ngày 20/6
  (MW)

 • 570

  Lưu lượng về hồ
  ngày 21/06 13:00
  (m3/s)

 • 850

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 21/06 13:00
  (m3/s)

 • 52.988

  Mực nước hồ
  ngày 21/06 13:00
  (m)

 • 3.9

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 21/06 13:00
  (m)

Đơn vị liên kết