Năm 2023, Thủy điện Trị An hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, sản xuất, cung ứng điện vượt kế hoạch EVN giao

Ngày 28/12, tại Trụ sở Công ty Thủy điện Trị An tổ chức tổng kết công tác Đảng chuyên môn, công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Ngô Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đại diện các Ban Kỹ thuật sản xuất, Cơ quan EVN…

Báo cáo về công tác Đảng năm 2023, ông Nguyễn Hữu Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty, cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công ty đã ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện: Chương trình hành động số 09/CTr/ĐU ngày 17/01/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 135-NQ/ĐU ngày 20/12/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về nhiệm vụ công tác năm 2023, Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 18/01/2023 về lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2023; Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; triển khai nghiêm túc lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn tại Quyết định số 88/EVN-HĐTV ngày 09/8/2023.

Phó GĐ Công ty ông Nguyễn Hữu Khánh Ngọc đọc Báo cáo công tác Đảng, chuyên môn,

công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Về chuyên môn, sáu (06) tháng đầu năm 2023, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng EL Nino dẫn đến tình hình thủy văn không thuận lợi, mưa ít, nắng nóng kéo dài, lưu lượng nước về hồ thấp đã ảnh hưởng đến công tác vận hành sản xuất điện, gây nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện và phục vụ nhu cầu dân sinh trong thời gian còn lại của mùa khô 2023. Công ty đã đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn chung, CBCNV trong Công ty đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế, triển khai các dự án có hiệu quả, đáp ứng tiến độ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ EVN giao.

 Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất điện của EVN giao vào ngày 19/10/2023 là 01 tỷ 481 triệu kWh điện (hoàn thành kế hoạch sản xuất điện trước hơn 02 tháng). Sản lượng điện sản xuất của Thủy điện Trị An tính đến ngày 24/12/2023 đạt 01 tỷ 810 triệu kWh, bằng 122% so với kế hoạch được giao. Việc thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật có nhiều hạng mục đạt và tốt hơn kế hoạch giao như hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng, tỷ lệ dừng máy do sự cố…

Cũng trong năm 2023, Công ty đã triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo và phục vụ tốt nhất cho công tác sản xuất, kinh doanh điện, tích cực chủ động thực hiện các giải pháp đồng bộ như: Thực hiện tuân thủ Quy trình phối hợp chi tiết giữa đơn vị phát điện và đơn vị sửa chữa về vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị, tổ máy, công trình thủy công.

Bên cạnh đó, Công ty đã đảm bảo tiến độ công tác sửa chữa lớn; công tác mua sắm bằng vốn ĐTPT, ĐTXD, đảm bảo chất lượng ĐTXD các dự án. Đồng thời, để công tác SCBD đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đạt chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, Công ty đã chủ động lập quy trình phân tích, đánh giá tình trạng kỹ thuật các hệ thống thiết bị để lựa chọn cách thức bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cho tổ máy; xác định khối lượng sửa chữa và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị thay thế để đạt kết quả cao nhất.

     Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Công ty đã nghiêm túc nộp ngân sách Nhà nước và trích nộp Bảo hiểm, kinh phí Công đoàn; tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ 02 lần/1năm cho toàn thể CBCNV; thực hiện tốt các lĩnh vực khác như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho CBCNV -NLĐ đầu cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Trong năm qua, Công đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện Chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; thực hiện tiết kiệm điện, tham gia chương trình “10.000 sáng kiến” và hưởng ứng các phong trào thi đua do Tập đoàn phát động.

Năm 2023, Công ty đã nghiêm túc nộp ngân sách Nhà nước và trích nộp Bảo hiểm, kinh phí Công đoàn; tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ 02 lần/1năm cho toàn thể CBCNV; thực hiện tốt các lĩnh vực khác như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho CBCNV -NLĐ đầu cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Trong năm qua, Công đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện Chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; thực hiện tiết kiệm điện, tham gia chương trình “10.000 sáng kiến” và hưởng ứng các phong trào thi đua do Tập đoàn phát động.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Nhận định năm 2024 sẽ tới với nhiều khó khăn thách thức, Phó Tổng giám đốc EVN ông Ngô Sơn Hải đề nghị, CBCNV, người lao động Công ty Thủy điện Trị An cần nỗ lực hơn nữa, thi đua SXKD, tăng cường chế độ kiểm tra, giám sát độ tin cậy, độ khả dụng của các tổ máy, đảm bảo vận hành nhà máy điện hoạt động theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu Điều độ Quốc gia; quan tâm và tiến hành thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực điện lực (sẽ hết hạn 16/03/2024) nhằm góp phần cùng Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện an toàn, liên tục. Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cũng đã biểu dương nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty Thủy điện Trị An cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Giám đốc Công ty ông Võ Tấn Nhẫn phát biểu đáp từ ý kiến chỉ đạo của Phó TGĐ EVN

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, ông Võ Tấn Nhẫn – Giám đốc Công ty cho biết, Công ty luôn ý thức được trách nhiệm, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Năm 2024, Công ty sẽ tập trung khắc phục các tồn tại, tập trung SXKD hiệu quả và chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi phương diện.

Trên tinh thần phát huy các kết quả đạt được trong năm 2023 kết hợp sự đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm 2024.

                                                                                                                           Bài: Nguyễn Hoàng Dũng

  • 29/12/2023 09:52