Công ty Thủy điện Trị An long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Hội nghị người lao động năm 2024 của Công ty Thủy điện Trị An diễn ra vào sáng ngày 24/4/2024. Hội nghị do ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Hữu Khánh Ngọc Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì.

Đại biểu tham dự Hội nghị người lao động Công ty Thủy điện Trị An năm 2024

Tham dự hội nghị có Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; Đồng chí Vũ Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam - Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động; Cùng toàn thể CBCNV Công ty Thủy điện Trị An.

Tại Hội nghị, ông Trần Quang – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trình bày “Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023”. Báo cáo đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất của Công ty diễn ra trong điều kiện thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, diễn biến thủy văn không thuận lợi cho mục tiêu phát điện. Tuy nhiên, tập thể người lao động Công ty Thủy điện Trị An đã không ngừng phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý vận hành an toàn, hiệu quả Công trình Thủy điện Trị An. Bên cạnh đó Công ty luôn thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước, của EVN.

Ông Trần Quang – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023

 Hội nghị đã rà soát các kiến nghị của CBCNV, người lao động cấp Phòng/Phân xưởng đề xuất về sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của EVN, Quy định trả lương; Quy định nâng bậc lương, nâng bậc thợ; Quy định chi tiêu nội bộ; định mức lao động, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi. Các kiến nghị về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc, sinh hoạt liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; giải pháp nâng cao hiệu quả về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở tại nơi làm việc.

Ông Phan Văn Nhu - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động

báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Tấn Nhẫn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty khẳng định: Năm 2023, thực hiện Chủ đề của EVN về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về sản lượng điện và các chỉ tiêu hiệu quả được giao; thực hiện tốt Chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo chuyên môn phối hợp tốt với Công đoàn chăm lo điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch chế độ trả lương, thưởng an toàn điện và các chế độ chính sách khác đối với người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được trong năm 2023 của Công ty Thủy điện Trị An; đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động; duy trì và phát huy tốt các hoạt động xã hội từ thiện.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được trong năm 2023 và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện và các chỉ tiêu hiệu quả được giao cho năm 2024. Đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp với Giám đốc Công ty xây dựng tốt mối quan hệ hài hòa trong lao động; tăng cường các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động và đầu tư, duy trì các thiết chế văn hóa, thể thao để phục vụ đời sống của người lao động; đồng thời tuyên truyền, giáo dục đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt văn hóa ứng xử và văn hóa doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCNV, người lao động trong toàn Công ty chung tay chia sẻ khó khăn với ngành Điện, tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả trong Công ty cũng như trong sinh hoạt gia đình, đặc biệt vào giai đoạn hiện nay với tình hình nắng nóng, thời tiêt khô hạn kéo dài. Đồng thời phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình, đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2024.

Qua một buổi làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, Hội nghị người lao động năm 2024 của Công ty Thủy điện Trị An đã diễn ra thành công tốt đẹp.

                                                                                                                  Bài viết: Nguyễn Hoàng Dũng

  • 26/04/2024 02:28

Các Tin khác